Regulamin dostarczania broni i amunicji do klienta

1.  Dowóz broni do klienta jest możliwy po zaakceptowaniu wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, wcześniejszym opłaceniu całości ceny broni na wskazany rachunek bankowy znajdujący się w dziale "kontakt" oraz wysłaniu emaila z zamówieniem zawierającym skan lub czytelne zdjęcie promesy, nr telefonu, nr PESEL oraz informację o miejscu dostawy na email sklep@arsenalsilesia.pl

2. Odbiór zamówionej broni ma miejsce we wcześniej ustalonych miejscach znajdujących się blisko  głównych tras (autostrad, dróg ekspresowych) oraz posiadających większy parking zdolny pomieścić samochód dostawczy oraz gwarantujący możliwość bezpiecznego odbioru broni bez wzbudzania niepotrzebnej sensacji. Nie gwarantujemy dostawy "pod drzwi", chyba, że lokalizacja jest zgodna z warunkami powyżej.

3. Klient odbierający broń jest obowiązany posiadać własny pokrowiec, futerał lub inne opakowanie w wielkości pozwalającej na schowanie odbieranej broni (chyba, że zakupiona broń jest już w niego zapakowana).

4. Klient ma prawo do sprawdzenia na miejscu ogólnego stanu technicznego odbieranej broni używanej (przewód lufy, zamek itp.) oraz weryfikacji numerów seryjnych - samochód którym będziemy dostarczać broń jest do tego przystosowany (tylna szeroka kanapa znajduje się za przyciemnionymi szybami i oferuje możliwość szybkiego zerknięcia w "bebechy" broni którą zamawiamy- tylko prosimy o dwie rzeczy – po pierwsze bez przesady – pełna rozbiórka broni na śrubki nie będzie możliwa, a po drugie wcześniej pooglądajmy filmiki na YT jak dany egzemplarz się rozbiera :) . Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu i zwrotu pieniędzy za dostarczoną broń wyłącznie w przypadku kiedy jej stan nie odpowiada dostarczonemu wcześniej opisowi oraz fotografiom.

        5. Klient odbierający broń jest obowiązany do przesłania najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem dostawy e-mailem na adres: sklep@arsenalsilesia.pl skanu lub czytelnego zdjęcia (NIE MMS-em lub messengerem!) promesy oraz podania swojego nr PESEL, a także nr telefonu. Brak dopełnienia tych formalności oznacza rezygnację z terminu dostawy z winy klienta bez prawa do zwrotu opłaconych kosztów dostawy.

6. Przy dbiorze broni klient jest obowiązany posiadać promesę której skan został wysłany (lub legitymację posiadacza broni jeśli zamówiono amunicję) oraz ważny dowód osobisty zgodny z danymi widniejącymi na promesie.

Stawienie się z nieważnym dowodem lub z dowodem o danych innych niż te widniejące na promesie skutkuje rezygnacją z dostawy z winy klienta bez prawa do zwrotu opłaconych kosztów dostawy. Taki sam skutek ma brak kontaktu telefonicznego w dniu dostawy oraz niestawienie się w umówionym miejscu odbioru.

7. Terminy i kierunki planowanych dostaw będą podawane na głównej stronie www.arsenalsilesia.pl z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

8. Jeśli planowana dostawa nie może się odbyć z powodu braku 10 sztuk zamówionej broni, zamawiający otrzymują wybór pomiędzy proporcjonalnym pokryciem brakujących kosztów dostawy, a przełożeniem dostawy na inny termin. Jeśli brakować będzie tam jednej sztuki to wiadomo, że pojedziemy :)

9. Dostawy mają formę jednodniowych wyjazdów, w związku z powyższym klienci zamawiający broń z miejscowości znajdujących się na początku trasy dostawy będą odbierali ją w godzinach rannych i przedpołudniowych, a klienci będący na końcu trasy dostawy w godzinach popołudniowo wieczornych.

10. Jeśli planowana i potwierdzona dostawa nie może się odbyć z naszej winy (awaria samochodu, choroba, i inne sprawy wagi państwowej) klientowi przysługuje wybór pomiędzy oczekiwaniem na wyznaczenie nowego terminu dostawy, a rezygnacją z zakupu ze zwrotem pieniędzy, ewentualnie wybraniem rabatu czy fajnej promocji z naszej strony.

11. Jeśli planowana dostawa nie może się odbyć z powodu siły wyższej (klęska żywiołowa, wojna, wprowadzenie czasowego zakazu poruszania się z bronią na danym terenie, czy inne niemożliwe do przewidzenia wypadki) to wyznaczony zostanie nowy termin dostawy kiedy wskazane okoliczności już ustaną i dostawa będzie możliwa.