Zakupiłeś broń? Świetnie! Teraz pora pochwalić się odpowiednim organom :)

Przy odbiorze zakupionej broni otrzymujemy dowód zakupu i, zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, mamy obowiązek zarejestrować ją w ciagu 5 dni od daty nabycia. Dla obliczenia terminu nie liczymy dnia, w którym nabycie nastąpiło, a więc jesli zakupiliśmy broń np. 5 maja to termin na dokonanie rejestracji upłynie pod koniec 10 maja. Jeśli koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy (weekend lub dzień ustawowo wolny) to termin ulega przedłużeniu do końca pierwszego następnego dnia roboczego.

Broń możemy zarejestrować osobiście w odpowiednim Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji lub listownie. Pamiętać należy, iż list należy wysłać Pocztą Polską! W przypadu rejestracji listownej liczy się data stempla pocztowego na potwierdzeniu wysłania wniosku! Jeśli termin upływa np. 10 maja to wysłany w tym dniu wniosek o rejestrację spełnia wymóg rejestracji określony w ustawie o broni i amunicji.

Wniosek o rejestrację broni składa się z:

  1. Samego wniosku określającego dane nabywcy, sprzedawcy oraz dane identyfikujące broń

  2. Dowodu zakupu broni (np. faktura)

  3. Udostępnienia organowi legitymacji posiadacza broni celem dokonania wpisu potwierdzającego rejestrację broni. Jeśli jest to pierwsza zakupiona broń to organ na podstawie wniosku o rejestrację wyda książeczkę z odnotowanym pierwszy wpisem.