Zmarł członek rodziny który posiadał legalnie lub nielegalnie broń palną?

Co zrobić w przypadku kiedy nie mamy pozwolenia na broń?

Pytanie które często pojawia się przy tematyce posiadania broni brzmi następująco: Co stanie się z bronią po zmarłej osobie najbliższej?

Zacząć należy od kwestii podstawowej. Czy broń była posiadana legalnie? Jeśli nie (dziadek np. posiadał starą zachomikowaną w wersalce TT-tke, o której nikt nie wiedział, a która to znajduje się nagle w czasie sprzątania mieszkania.), to w takim wypadku należy niezwłocznie zawiadomić organy policji o znalezieniu broni oraz przekazać ją przybyłym funkcjonariuszom. Do takiej broni nie mamy żadnych praw i nie możemy jej pozyskać dla siebie w żaden legalny sposób, nawet mając pozwolenie na broń. Zostanie ona zabrana przez Policję i trafi najpierw na badania kryminalistyczne, a później do magazynu, nigdy więcej jej nie zobaczymy. Jeśli owej broni nie używaliśmy, nie schowaliśmy, nie chcieliśmy jej sprzedać "na boku" oraz zgłosiliśmy niezwłocznie jej znalezienie to nie grożą nam żadne konsekwencje prawne. Jeśli natomiast o znalezieniu owej broni nie zawiadomimy służb lecz świadomie zostawimy ją sobie lub komuś ofiarujemy lub sprzedamy to już narażamy się na ryzyko postawienia zarzutów nielegalnego posiadania broni.

Jeśli zmarła osoba posiadała pozwolenie na broń to wszystkie zarejestrowane sztuki broni wchodzą w skład masy spadkowej i z automatu w chwili śmierci spadkodawcy stają się własnością spadkobierców w częściach ułamkowych. Prawo własności nie oznacza jednak w tym przypadku prawa do fizycznego dysponowania bronią. Co zatem należy zrobić jeśli w domu stoi szafa pełna broni, a właściciel zmarł?

  1. Powiadomić organy Policji (najlepiej właściwy Wydział Postępowań Administracyjny Komendy Wojewódzkiej Policji - właściwy czyli z tego województwa gdzie zmarły miał miejsce stałego pobytu) o śmierci posiadacza broni. Na miejsce przybędą funkcjonariusze aby broń zabezpieczyć i zabrać do depozytu. (UWAGA POLICJANCI MUSZĄ ZABEZPIECZYĆ I ZABRAĆ JEDYNIE BROŃ I JEJ ISTOTNE CZĘŚCI ORAZ AMUNICJĘ I JEJ ISTOTNE CZĘŚCI! LUNETY, POKROWCE, KOLBY I WSZELKIE NIEISTOTNE CZĘŚCI BRONI MOŻEMY ZACHOWAĆ!) Jeśli wiemy gdzie znajdują się klucze do szafy lub znamy kod to przekazujemy je funkcjonariuszom. W innym przypadku szafa zostanie otwarta siłowo, a z całej czynności sporządzony zostanie protokół.

  2. Prowadzimy postępowanie spadkowe; jeśli jest kilku spadkobierców to zyskują oni prawo własności broni w częściach ułamkowych (w skrócie, w każdej sztuce, każdy ze spadkobierców ma swój określony procentowo udział). Po zakończeniu postępowania spadkowego (albo na drodze sądowej jeśli brak zgody między spadkobiercami albo na drodze notarialnej jeśli ujawniono wszystkich spadkobierców i są oni zgodni w kwestii podziału spadku) mamy w dłoni albo sądowe stwierdzenie nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia.

  3. Jeśli posiadamy pozwolenie na broń, które obejmuje rodzaj broni będący składnikiem spadku to z dokumentem potwierdzającym dziedziczenie oraz z wolną promesą udajemy się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, rejestrujemy broń na siebie i odbieramy ją z policyjnego depozytu.

  4. Jeśli nie posiadamy pozwolenia na broń to po uzyskaniu tytułu prawnego własności broni możemy zawnioskować o wydanie pozwolenia na broń do celów pamiątkowych tylko na konkretne sztuki broni będące przedmiotem spadku, albo starać się o inne rodzaje pozwolenia obejmujące swym zakresem właściwy rodzaj broni. Po uzyskaniu uprawnień rejestrujemy broń i odbieramy z depozytu tak samo jak w punkcie 3.

  5. Jeśli nie mamy pozwolenia na broń i nie chcemy owej broni zatrzymać to mamy prawo ją sprzedać. Sprzedaż moze odbyć się albo poprzez podpisanie umowy sprzedaży przez właściciela broni z kupującym, w takim wypadku kupujący w obecności sprzedającego odbiera broń z depozytu, albo poprzez podmiot koncesjonowany, który w imieniu właściciela na podstawie umowy komisu przejmie broń z depozytu policji i sprzeda w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasza firma oferuje usługi sprzedaży komisowej. Odbieramy broń z depozytu policyjnego oraz udzielamy wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu uprawnień do jej posiadania bądź sprzedaży. Zapraszamy do kontaktu!