Odebrałeś decyzję o przyznaniu pozwolenia na posiadanie broni? Teraz czas na zakupy!

 

   Po przejściu całej procedury opisanej w podstronie "pozwolenie na broń" otrzymujemy w sumie 2 decyzje administracyjne o przyznaniu dwóch niezależnych pozwoleń (jeśli zdecydowaliśmy się na wyrobienie dwóch pozwoleń naraz - sportowego i kolekcjonerskiego - co doradzamy jako najlepszą opcję). Trzecią decyzję otrzymamy jeśli zawnioskowaliśmy jednocześnie o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych - uprawnia do pobierania i używania broni na świadectwo - o tym w podstronie "pozwolenie, a dupuszczenie do posiadania".

W jaki sposób zakupić pierwszą broń? 

   Pierwszym krokiem jest zawnioskowanie do organu policji (tego samego, do którego zwracaliśmy się o wydanie pozwolenia) o wydanie zaświadczeń uprawniających do zakupu broni czyli tzw. promes. Przysługuje nam taka ilość promes na jaką ilość broni uzyskaliśmy pozwolenia. Możemy zawnioskować od razu o wszystkie promesy, albo w dowolnej wybranej ilości co pewien czas zwracając się o nowe aż osiągniemy limit określony decyzją. Za wydanie promes musimy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł za każdą promesę. Dowód wpłaty załączamy do wniosku o wydanie promes. Organ Policji wydaje je średnio w ciągu 3-7 dni roboczych od otrzymania wniosku. Przy odbiorze promesy koniecznie sprawdzamy czy wszystkie nasze dane zgadzają się z posiadanym dowodem osobistym! W przypadku różnic, sprzedawca odmówi transakcji.

Promesy są ważne bezterminowo!

(kiedyś były to 3 miesiące)

  W promesie określa się dane osoby uprawnionej oraz rodzaj broni, który może zakupić na podstawie zaświadczenia zgodnie z podziałem znajdującym się w ustawie o broni i amunicji, np. 1 szt broni palnej sportowej. W momencie kiedy trzymamy już w dłoni promesy możemy wyruszyć na pierwsze zakupy (najlepiej do naszego sklepu :D ). Najpierw należy upewnić się jednak czy posiadamy już odpowiednie urządzenie do jej przechowywania np. szafę pancerną lub sejf w klasie odporności S1. Na zakupy udajemy się mając przy sobie promesę, dowód osobisty, a w przypadku kiedy jest to zakup pierwszej broni także decyzję o wydaniu pozwolenia (poruszając się z bronią ze sklepu do domu musimy posiadać przy sobie dokument uprawniający do posiadania broni, a legitymację posiadacza broni otrzymamy dopiero po dokonaniu pierwszej rejestracji). Dalsze kroki w podrozdziale "zakup i rejestracja broni"