Czarnoprochowa broń palna rozdzielnego ładowania

Artykuł 11 punkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549) brzmi następująco: "Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni". Cytowany przepis zezwala więc na posiadania bez jakiegokolwiek zezwolenia bądź rejestracji ostrej broni palnej każdemu pełnoletniemu obywatelowi RP. Czym jest owa broń palna rozdzielnego ładowania? Jest to broń, której konstrukcja pochodzi głównie z czasów XIX wieku i wcześniejszych, a amunicję do niej stanowią osobno ładowane elementy: proch czarny (ładunek miotający), pocisk ołowiany oraz kapiszon (ładunek inicjujący). Ustawodawca zezwala nam na posiadanie oryginalnej broni oraz także współcześnie produkowanych, pełnosprawnych replik zarówno pistoletów, rewolwerów jak i karabinów. Ikonami owej broni są np. rewolwery Colta czy Remingtona, pistolety skałkowe czy muszkiety z epoki napoleońskiej.

 

Czym różni się owa broń od współczesnej broni palnej?

Po pierwsze, rodzajem amunicji – współczesna broń jest zasilana amunicją scaloną. Wszystkie komponenty składają się na jeden nabój, którego trzon stanowi łuska mieszcząca ładunek miotający, spłonkę oraz pocisk. W broni czarnoprochowej każdy element ładujemy osobno – rozdzielne ładowanie. Następną różnicą jest rodzaj ładunku miotającego, we współczesnej broni jest to proch nitrocelulozowy, a w broni czarnoprochowej, jak sama nazwa wskazuje, jest to proch czarny. Prochy te różnią się wieloma cechami chemicznymi oraz fizycznymi. W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻEMY UŻYWAĆ PROCHU NITROCELULOZOWEGO W BRONI CZARNOPROCHOWEJ! GROZI TO ZNISZCZENIEM BRONI ORAZ UTRATĄ ZDROWIA LUB ŻYCIA.

Ostatnimi różnicami są: rodzaj pocisku, czas ładowania oraz awaryjność. We współczesnej broni palnej używa się szerokiego spektrum pocisków wykonywanych z różnych materiałów. W broni czarnoprochowej natomiast używamy wyłącznie kul (lub pocisków) ołowianych. Czas ładownia jest oczywiście dłuższy podczas używania broni rozdzielnego ładowania podobnie jest ona także bardziej awaryjna (zacięcia, niewypały) od broni współczesnej.

 

Co powinniśmy wiedzieć o broni czarnoprochowej?

  1. Jest to ostra broń palna i obowiązują w stosunku do niej dokładnie takie same przepisy bezpieczeństwa jak do współczesnej broni palnej.

  2. Broń tą nabywamy bez pozwolenia okazując jedynie dowód osobisty.

  3. Do przechowywania broni nie są wymagane żadne specjalistyczne urządzenia. Oczywiście należy zadbać o bezpieczne przechowywanie, przede wszystkim poza dostępem osób nieuprawnionych np. dzieci.

  4. Kule (lub pociski) oraz kapiszony kupujemy w sklepie branżowym lub odkupujemy od osoby prywatnej. Kule (lub pociski) można także odlewać samodzielnie.

  5. Proch czarny jako materiał wybuchowy możemy zakupić w sklepie branżowym (po zarejestrowaniu broni na Komendzie Wojewódzkiej Policji w postaci Europejskiej Karty Broni – koszt 105zł) lub bez rejestracji otrzymując go w prezencie od osoby która go posiada (proch czarny jest materiałem wybuchowym i handel nim wymaga uzyskania koncesji). Ważna reguła – proch czarny posiadamy legalnie jeśli jednocześnie posiadamy przynajmniej jedną sztukę broni czarnoprochowej. 

  6. Z broni czarnoprochowej mozemy strzelać w celu sportowym lub szkoleniowym wyłącznie na strzelnicach! Strzelanie w tych celach poza strzelnicami grozi grzywną i konfiskatą broni! W skrajnych przypadkach możemy odpowiadać z przepisów Kodeksu Karnego za spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia innych osób.

  7. Broń czarnoprochową wolno nam nosić załadowaną przy sobie (poza ustawowymi ograniczeniami np. imprezy masowe, sądy, transport publiczny itp.) Warto jednak wcześniej posiąść odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę o tym jak robić to odpowiedzialnie.

  8. Pierwsze strzelanie odbądźmy pod okiem instruktora, który nauczy nas jak bezpiecznie obsługiwać broń czarnoprochową. Broń ta wymaga stosunkowo wiele więcej uwagi niż współczesna broń palna!

  9. W przypadku użycia owej broni w samoobronie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego o obronie koniecznej.